W 2017 roku w ramach ECO MADE FESTIVALU po raz pierwszy zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową “Odnawialna przestrzeń projektowania”. Konferencja odbyła się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

 

Celem konferencji było uświadomienie środowiskom związanym ze sztuką i designem, jak ważny jest aspekt ekologiczny w projektowaniu. Referaty wygłaszane przez akademików poruszały zagadnienia dotyczące zrównoważonej przestrzeni w projektowaniu i korzystania z odnawialnych materiałów. W trakcie paneli dyskusyjnych oraz w ramach sesji problemowych dyskutowaliśmy nad zagadnieniami koncentrującymi się wokół następujących obszarów:

_Alternatywne surowce dla projektantów i artystów – zasoby, cykle, świadomość

_Przestrzeń między twórcą i konsumentem – świadomość, równowaga, rozwój, ekologia

_Ekologiczne aspekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w procesie kreacji.

Referaty wygłosiło 22 naukowców, a w konferencji uczestniczyło prawie 200 osób.

Konferencji patronowała Rada Programowa w składzie:

prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska (Uniwersytet Łódzki), dr Dominika Krogulska-Czekalska (ASP Łódź), prof. Ewa Latkowska (ASP Łódź), dr Beata Marcinkowska (ASP Łódź), prof. Tadeusz Pacyniak (Politechnika Łódzka), dr inż. Cezary Rapiejko (Politechnika Łódzka), dr Przemysław Sękalski (Politechnika Łódzka), dr Bogdan Wajberg (ASP Łódź), prof. Mariusz Włodarczyk (ASP Łódź), prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka (ASP Łódź).

Komitet naukowo-organizacyjny reprezentowali:

dr Anna Wrzesień (ASP Łódź), dr Marcin Mielczarek (ASP Łódź).

01

01

01

01

01