tytuł pracy: Ami
rok: 2019/2020

Człowiek w 2052 roku. Jaki będzie? Może powróci do natury i dostrzeże, że najcenniejszą rzeczą, jaką posiadamy jako ludzie, jesteśmy my sami. Może… Obecnie jednak cała ta technologia, dystans społeczny i media społecznościowe sprawiają, że odczuwamy nieuzasadnioną niepewność w stosunku do drugiej osoby. Staramy się jak najlepiej wykorzystać dostępne środki i szanse na kontakt z innymi, ale wciąż rodzi się w nas strach przed osądem. Wciąż nie ma wystarczająco bezpiecznej przestrzeni na rozmowę o naszych uczuciach i samopoczuciu. Patrząc na to, co się dzieje, zakładam, że jeżeli teraz mamy trudności z nawiązaniem kontaktu z drugim człowiekiem, to ludzie w 2052 roku mogą nie mieć pojęcia, czym jest zaufanie do drugiej osoby.

Aby to zmienić, pojawia się produkt Ami – projekt interaktywnego urządzenia dedykowanego słuchaczom i mówcom. Pozwala ono mówcy zarówno opowiedzieć swoją historię anonimowemu słuchaczowi, jak i wysłuchać historii innej osoby. Zestaw zawiera urządzenie Ami, indukcyjną ładowarkę, kabel oraz aplikację pomocniczą. Zainstalowana w telefonie pozwala na rejestrację urządzenia, wybór języka, możliwość nazwania naszego urządzenia, wskazuje poziom naładowania, zawiera także instrukcję oraz daje możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z opiekunem produktu. Połączenie między słuchaczem a mówcą odbywa się w czasie rzeczywistym. Odbiorca może wybrać jedną z trzech historii (wesołą, neutralną lub nieprzewidywalną). Jeżeli dana historia go zaniepokoi, może zawiadomić opiekuna produktu, który odsłucha jej ponownie i zdecyduje, czy nadawca potrzebuje pomocy. Mówca podczas opowiadania swojej historii czuje obecność słuchacza poprzez odczuwanie ciepła emitowanego przez trzymane w obydwu dłoniach urządzenie Ami. Przed rozpoczęciem opowiadania historii owo urządzenie mierzy temperaturę jego ciała i przyporządkowywuje go do jednej z trzech kategorii historii wymienionych powyżej. Ten podział został stworzony na podstawie badań „Bodily maps of emotions” przeprowadzonych w National Academy of Science w 2013 przez Lauri Nummenmaa, Enrico Glerean, Riitta Hari oraz Jari K. Hietanen, których wyniki wskazują, że ludzie reagują na opowiadane historie nie tylko okazując różne emocje, ale także poprzez zmianę temperatury ciała. Kiedy opowiadana historia się skończy, urządzenie Ami delikatnie obniży swoją temperaturę, co będzie sygnałem dla mówcy, że został wysłuchany. Urządzenie jest dwustronne. Po stronie słuchacza znajduje się przycisk regulacji głośności dźwięku, natomiast mówca dysponuje przyciskiem testu jakości dźwięku. Urządzenie Ami powinno skupić na sobie całą naszą uwagę, dlatego jego kształt niejako zmusza nas do trzymania go w obydwu dłoniach, by pokazać, że kontakt z drugim człowiekiem jest kluczowy i warto poświęcić mówcy uwagę. Ponieważ jest to projekt przeznaczony do bliskiego kontaktu ze skórą użytkownika, tworzywo, z jakiego jest wykonany, musi spełnić określone wymogi. Zewnętrzna skorupa Ami może być stworzona z materiału Ecopixel, który jest bezpiecznym materiałem przeznaczonym do ponownego użytku oraz recyklingu. Jego zaletą jest nie tylko możliwość personalizacji, odporność na wysokie temperatury, ale także łatwość konserwacji. Produkowany jest w nasyconej kolorystyce. Proces powstawania tego tworzywa w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko, z uwagi na to, że do jego produkcji zużywana jest niewielka ilość. Materiał ten został wybrany również dlatego, że powinniśmy brać odpowiedzialność za tworzony przez nas odpad w postaci tworzyw sztucznych. 

Produkt Ami wymaga również technologii ładowania indukcyjnego, generatora ciepła oraz niezależnej sieci, która pozwoli zachować bezpieczeństwo i anonimowość wszystkim użytkownikom. Wierzę, że w 2052 roku ludzie będą mieli łatwy dostęp do druku 3D, co pozwoli im na niskokosztowe stworzenie urządzenia Ami własnoręcznie. Mam nadzieję, że ten projekt nie zastąpi zwykłych, codziennych relacji międzyludzkich, a przeciwnie – przyczyni się do ich rozwoju.