tytuł pracy: Re-plates
rok: 2020

Zestaw talerzy o nieregularnych krawędziach i intensywnych barwach zieleni i błękitu jest przykładem wcielenia idei recyklingu w strefę twórczości artystycznej. Materiał do stworzenia naczyń został pozyskany z pokruszonych butelek po winie, a następnie przetopiony w nowy obiekt o funkcjach utylitarnych i znacznie dłuższej perspektywie funkcjonowania w otoczeniu człowieka niż pusta butelka.

Ziemia jest naszym wspólny domem i miejscem do życia: niszcząc ją, niszczymy siebie. Jednym z wielu problemów jest nadprodukcja, która wiąże się z ogromną ilością odpadów.

W moich działaniach skupiłam się na ich zminimalizowaniu, zmieniając je poprzez recykling w nowy produkt użytkowy. Interesuje mnie temat konsumpcjonizmu i chciałbym móc przekazać, że wytwarzane przez nas produkty, które następnie trafiają do śmieci, są naszym dobrem — surowcem, a nie odpadem.

Technika: szkło z recyklingu / grys z butelek po winie / fusing / płatki złota

Obiekty: 23 x 23 x 0,1 cm, 10 x 10 x 1 cm, 5 x 5 x 1 cm