tytuł pracy: ILECA-28
rok: 2019

Projektowanie produktów, procesów i usług w kontekście ekologii ma ogromne znaczenie dla naszej przyszłości. Zagadnienie to dotyczy także sektora medycznego. Zagrożenie spowodowane chorobami cywilizacyjnymi oraz wzrostem średniej długości życia człowieka powoduje zwiększenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Wobec tych wyzwań jednym ze sposobów zmierzenia się z problemem jest rozwijanie profilaktyki i diagnostyki medycznej. Te z kolei powinny być bardziej efektywne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Dlatego w projekcie ILECA-28 skupiono się przede wszystkim na zwiększeniu wydajności procedury analizy uszkodzeń i naprawy DNA przy jednoczesnej optymalizacji ilości energii, odczynników i czasu badania.

Dogłębna analiza testu i czynności wykonywanych przez pracowników laboratorium, a także wsparcie merytoryczne i technologiczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwoliły na stworzenie funkcjonalnego prototypu urządzenia. Łączy on w sobie unikalną możliwość wykonania trzech kluczowych etapów testu w ramach jednego produktu. 

Innowacja projektu nie polega na ulepszeniu czy liftingu istniejącego sprzętu, ale na przedefiniowaniu procesu użytkowego i usprawnieniu czynności wykonywanych przez laborantów. Inspiracją do stworzenia ILECA-28 stała się architektura, która zdeterminowała cylindryczną formę i ażurową konstrukcję. Umożliwiło to bardziej ergonomiczne ułożenie preparatów, ujednolicenie warunków badania, poprawę jego jakości, zmniejszenie wagi, ciągłą cyrkulację płynów stosowanych podczas testów oraz utrzymanie kontroli termicznej. ILECA-28 przyspiesza procedurę o minimum 40 minut, pozwala każdorazowo zaoszczędzić do 2,5 litra odczynników i zabezpiecza przed potencjalnymi błędami popełnianymi przez pracowników laboratorium, minimalizując ryzyko powtarzania testu.