tytuł pracy: Missed Nature
rok: 2020

Człowiek przyszłości będzie tęsknił za utraconą w wyniku działalności ludzi naturą. Nie będzie mu już tak łatwo doświadczać jej bliskości. Naturalna chęć kontaktu z naturą będzie mu towarzyszyć w codziennym życiu, dlatego w jego domu znajdą się elementy, które pozwolą mu poczuć pod stopami trawę oraz obserwować zmieniające się pory roku.

Współczesny człowiek, doświadczając przekleństwa rozwoju cywilizacyjnego, jest spragniony produktów związanych ze środowiskiem i ekosystemem, które zapewnią mu powrót do korzeni i natury. Wszystko to zdaje się oferować dywan wykonany z wełny, oddziałujący na różne zmysły poprzez przywołanie różnych typów wspomnień: widoku ściółki leśnej, wrażenia jej miękkości i muskających źdźbeł, delikatnego szelestu przędzy i zapachu natury. Zostanie to osiągnięte za sprawą zastosowanych splotów i surowca.

Zaprojektowany dywan ma wartość użytkową. Jest to produkt zaspokajający potrzeby rozdartego światopoglądowo, ekonomicznie i społecznie człowieka, który nie ma wpływu na dokonujące się w jego otoczeniu zmiany. Ekologia ma dla niego kluczowe znaczenie, bo decyduje o przyszłości jego i jego bliskich. Największą wartością dla człowieka będzie ocalenie natury, choćby tylko wewnątrz domowego zacisza. Zdecyduje się on wydać więcej na produkty naturalne, bo jest to zgodne z jego światopoglądem i wyznawanymi wartościami. Dywan może mieć oddziaływanie terapeutyczno-rehabilitacyjne. Codziennym rytuałem może stać się chodzenie po miękkiej powierzchni, w której zatapiają się stopy, co pobudza krążenie i zapewnia relaks. Wełna otula stopy, a dając poczucie ciepła, sprawia, że czujemy się bezpiecznie.