Prelegenci

  A

 • Katarzyna Andrzejczyk-Briks

  Historyk sztuki i pedagog, kurator wystaw i wykładowca historii sztuki i designu w School of Form Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS i Collegium da Vinci.

  Od kilku lat zajmuje się obserwowaniem i analizą trendów, co wykorzystuje w pracy z projektantami i firmami w trakcie tworzenia nowych, dostosowanych do potrzeb użytkowników produktów, usług, zmian w kulturze organizacji i doświadczeń.

  Współpracuje jako konsultant i trener „creativity thinking” z Concordia Design w Poznaniu, łączące design, biznes i kreatywność.

  Pisze o designie, architekturze, wnętrzach i trendach w projektowaniu.

  Jest współwłaścicielką pracowni Briks Architekci.

 • B

 • Izabela Bołoz

  Punktem wyjścia do jej działań kuratorskich, artystycznych i projektowych jest człowiek i jego zachowanie w przestrzeni. Jej prace, działania i projekty angażują użytkownika na każdym etapie, niezależnie od tego, czy jest to wystawa, której jest kuratorem, przestrzeń, którą aranżuje, czy też nowo powstały produkt. Bołoz umiejętnie łączy sztukę, architekturę i design, pokazując, jak bardzo te dziedziny się przenikają i jak ważnym punktem wspólnym tych działań jest człowiek i jego reakcja na przestrzeń, w której przebywa. Subtelne i wyważone prace są też – poza wspaniałymi formami – społecznym komentarzem przestrzeni, w której funkcjonujemy. Niejednokrotnie jej uzupełnieniem, postawieniem kropki nad i – pokazaniem nieoczywistych rozwiązań w miejscach wymagających artystycznej interwencji, dzięki której nabierają one nowego oddechu, ożywają, prowokują do interakcji i nowych sposobów doświadczania rzeczywistości.

  Izabela Bołoz jest polską projektantką. Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii, wzornictwo w Kingston University London, a następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe. Do jej klientów należą instytucje kultury, samorządy lokalne i firmy międzynarodowe. Jej prace są równie różnorodne, jak jej wykształcenie. Są to instalacje w przestrzeni publicznej, przedmioty oraz wystawy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven; wykładała również m.in. w Design Academy Eindhoven i w School of Form w Poznaniu.

 • C

 • dr hab. Krzysztof Chróścielewski, prof. uczelni

  Projektant produktu, komunikacji wizualnej i wnętrz. Profesor Uczelni i kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu w Instytucie Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wykładowca i prowadzący warsztaty na studiach dyplomowych Total Design Management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  W ramach prowadzonej w latach 1995–2015 spółki „Autorskie Studio Projektowe” jest współautorem kilkuset wdrożonych do produkcji projektów produktów, kilkudziesięciu projektów systemów komunikacji wizualnej, opakowań, wydawnictw, wnętrz, wystaw i stoisk targowych. Doświadczenie na rynkach międzynarodowych obejmuje wdrożone projekty maszyn, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego na rynek rosyjski, europejski, skandynawski i USA. Kluczowe branże, dla których zostały wdrożone produkty: artykuły gospodarstwa domowego, środków transportu, ceramiki sanitarnej, maszyn i urządzeń dla przemysłu, wyposażenia wnętrz oraz wydawnictw w zakresie podręczników szkolnych, katalogów i innych.

  Od 2015 roku w ramach własnej działalności pod marką „Designproduktu” zaprojektował kilkadziesiąt wdrożonych do produkcji kolekcji mebli łazienkowych, hotelowych, produktów dla branży wyposażenia wnętrz, przestrzeni publicznej, elektromobilności i telekomunikacji oraz projektów systemów komunikacji wizualnej i wydawnictw dla międzynarodowych związków, organizacji i ośrodków sportowych.

  W ramach zespołu audytorskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jest autorem analiz, raportów i strategii wzorniczych dotyczących wzornictwa produktów i technologii produkcyjnych i projektowych dwudziestu firm w programie wsparcia przedsiębiorców 1.4 „Wzór na konkurencję” Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz diagnoz wzorniczych dla dziesięciu firm w działaniu 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 • Olga Clarke

  Doktorantka w Katedrze Kultur i Języków Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorka inicjatyw popularyzujących wiedzę o Nigerii i innych krajach afrykańskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Caribbean Studies Association i Society for Caribbean Studies. Publikowała w „Vice Magazine”, „Jamaican Observer”, „Le Monde Diplomatique” i „Krytyce Politycznej”. Autorka koncepcji marki Olaitan Clth powstałej w Lagos w 2020 roku. 

 • D

 • dr Rafał Dobruchowski

  Rocznik 1968, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Od 1996 roku związany z macierzystą uczelnią jako wykładowca. Uprawia działalność projektową w obszarze wzornictwa przemysłowego. Autor trwającego cyklu realizacji struktur użytkowych z tektury falistej pod wspólnym tytułem „Siedzieć za Grosze”.

 • E

 • prof. dr hab. Jolanta Ejfler

  Obecnie prodziekan ds. innowacji i rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Technologii Chemicznej, kierownik studiów podyplomowych „Analityka i diagnostyka chemiczna”.

  Tematyka badań prof. Jolanty Ejfler jest skoncentrowana na projektowaniu, syntezie i charakterystyce biodegradowalnych polimerów i biomateriałów stosowanych m.in. w medycynie, farmacji czy wyrobach komercyjnych tzw. krótkiego czasu życia. Ta sfera zainteresowań naukowych jest ściśle powiązana z syntezą kompleksów metali, związków metaloorganicznych oraz badaniem ich aktywności katalitycznej w reakcjach polimeryzacji. Najnowszy aspekt badań to projektowanie hybrydowych polimerów o kodowanych sekwencjach.

  Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z listy JRC, kilku zgłoszeń patentowych, patentów, wzorów użytkowych.

  W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady m.in. z technologii chemicznej, biomateriałów, polimerów w medycynie, zarządzania laboratorium.

  We współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu opracowała koncepcję i zrealizowała projekt „Laboratorium bez barier” – pełnego komfortu, bez stygmatyzacji miejsca kształcenia i pracy w laboratorium chemicznym dla osób niepełnosprawnych.

  Angażuje się w działalność związaną z popularyzacją nauki. Wraz z przedstawicielami z Katedry Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu tworzy grupę badawczą poruszającą zagadnienia projektowania uniwersalnego.

 • I

 • Rafał Igielski

  Rafał Igielski jest współzałożycielem i prezesem firmy SomiGRO Sp. z o.o. świadczącej usługi oceny mikrobiologicznej zasobności gleby. Swoją karierę zaczynał, pracując w szkolnictwie wyższym, gdzie realizował projekty naukowe i naukowo-badawcze w dziedzinie biotechnologii roślin. Jako kolejny cel postawił sobie tworzenie potrzebnych naukowych rozwiązań, a wiedzę w zakresie transferu technologii zdobywał między innymi podczas pobytu w Cambridge i Oxford w ramach programu TOP 500 Innovators. Kontynuując ścieżkę kariery w kierunku biznesu, pierwsze doświadczenie zdobywał, uczestnicząc w licznych programach akceleracyjnych, m.in. Climate-KIC, Akademicka Liga Start-upów, Pomysł na Start-up czy Foodtech.ac. Ostatnie dwa lata był związany z biznesem i pracował w ProBiostructures/Leaderna, SomiGRO oraz ostatnio zakładając kolejny start-up – Zyvia. Wspierał działania organizacji non-profit jako członek zarządu TOP 500 Innovators oraz prezydent Innovation Forum Polska. Lubi pracować w interesujących organizacjach, zróżnicowanych wiekowo i kulturowo. Bardzo chętnie dzieli się wiedzą, kontaktami i doświadczeniem, w szczególności wspierając młode innowacyjne firmy stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu. Prywatnie i zawodowo zwolennik „zielonej mocy”, wspierający rozwiązania proekologiczne oraz patrzący z nadzieją w kierunku „zielonej rewolucji”.

 • K

 • dr Krzysztof Kubasek

  Projektant produktów codziennego użytku, doktor oraz wykładowca w Pracowni Projektowania Środowiska Pracy i Narzędzi wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Wykładowca specjalizacji Industrial Design w Szkole Projektowania Wzornictwa w poznańskiej School of Form. W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi naukowe badania doktorskie na temat zrównoważonego rozwoju w produkcji produktów codziennego użytku oraz zagadnienia haptyki oraz interakcji urządzenie–człowiek. Wraz z Politechniką Wrocławską oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym stworzył serie robotów społecznych, m.in. robot FLASH czy Eugenius, które były wielokrotnie prezentowane oraz nagradzane na świecie. Należy do zespołu projektowego Flash Robotics, wraz z którym uczestniczył w najbardziej prestiżowym akceleratorze technologicznym na świecie – HAX Shenzhen. Efektem projektu był robot do nauki języków obcych EMYS for Kids, który zdobył wyróżnienie ministra przedsiębiorczości i technologii w konkursie Polski Produkt Przyszłości, i jest sprzedawany rynku globalnym.

  Angażuje się w szereg eksperymentalnych wydarzeń projektowych. Na co dzień zajmuje się projektowaniem produktów użytkowych we własnym Studio Projektowym KUBASEK STUDIO.

 • prof. Jan Kukuła

  Projektant i dydaktyk, wieloletni kierownik Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W dydaktyce zajmuje się także projektowaniem prospołecznym.

  Jako projektant przez szereg lat współpracował z polskimi producentami samochodów ciężarowych i autobusów. Jest współautorem szeregu wdrożeń projektowych w tym zakresie. Współpracował z Narodowym Uniwersytetem Edukacyjnym w Ułan Bator, wielokrotnie odwiedzał Mongolię. Poznawanie kultury, tradycji i czerpanie z doświadczeń mongolskich nomadów zakorzenionych w buddyzmie w konfrontacji z współczesną nadkonsumpcją skłaniają go do przemyśleń na temat problemów współczesności.

 • Ł

 • dr hab. Anna Łaszkiewicz

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyrektor Akademickiego Centrum Designu (ACD) skupiającego wydziały prowadzące kierunek wzornictwo z ośmiu publicznych uczelni artystycznych. Autorka książki „Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym” podejmującej problematykę tworzenia produktów i budowania przewagi konkurencyjnej w wyniku współpracy z klientami. Autorka i współautorka publikacji poświęconych zagadnieniom generowania wartości. Od 2003 roku wykłada na Wydziale Zarządzania UŁ, a także kieruje studiami podyplomowymi eCommerce. Równolegle aktywnie działa w obszarze praktyki biznesowej. Zarządzała działami marketingu oraz business development m.in. dla MultiBank SA (obecnie mBank SA), Komfort SA, ŁARR SA, 38PR. Członkini amerykańskiego stowarzyszenia naukowego American Marketing Association oraz stowarzyszenia Marketing Science Institute.

 • M

 • Agata Miryn-Sienkiewicz

  Entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Założycielka firmy edukacyjno-szkoleniowej „Next Good Thing” promującej wdrażanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy.

  Ukończyła kurs na temat gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy) w Ellen MacArthur Foundation oraz kurs moderatora metody „design thinking”. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu agencyjnym (K2 Internet), skąd wyniosła warsztat marketingowy, strategiczny i spojrzenie skierowane na efekt. W ostatnim czasie pracowała jako Marketing & Strategy Manager dla start-upu z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com), gdzie w praktyce rozwijała cyrkularny model biznesowy.

  Z wykształcenia ekonomistka (SGH) oraz niedoszła afrykanistka (UW). W wolnych chwilach ćwiczy jogę, fanka edukacji alternatywnej.

 • P

 • Małgorzata Pawlak-Kubasek

  Psycholog, trener, coach. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie wraz ze studentami porusza tematy motywacji, ustalania i realizowania celów, kreatywności, stresu, odwagi i świadomości oraz projektowania z nastawieniem na użytkownika.  

  Wraz z Gminą Wrocław przeprowadziła cykl warsztatów z kreatywności wspierającej innowacyjne myślenie oraz projektowanie. Udzielała też wsparcia merytorycznego zespołom projektowym pracującym nad stworzeniem miejskiej gry logicznej. 

  Współtworzy projekty, wykorzystując psychologiczną wiedzę o człowieku i jego naturze, postuluje kreatywne rozwiązywanie problemów oraz stosowanie metodologii Design Thinking, by powstające projekty były jak najbardziej dostosowane do odbiorcy i rozwiązywały realny problem z jednoczesnym dbaniem o ideę zrównoważonego rozwoju.

  Jako coach pracuje indywidualnie z ludźmi nad skutecznym, nakierowanym na realizowanie idei równowagi, wprowadzaniem zmian w każdej dziedzinie życia.

 • R

 • Agata Rudnicka

  Od trzynastu lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka FOB, członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (kwiecień 2018 – sierpień 2020). Certyfikowany menadżer projektów, tutor, mediator.

  Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zrównoważone modele biznesowe, a także przedsiębiorczość społeczna. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i eksperckich. Uczestniczka staży naukowo-dydaktycznych. Członkini zespołów realizujących krajowe oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów, promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

  Współinicjatorka pierwszego portalu o modzie odpowiedzialnej i zrównoważonej Altmoda.pl, działaczka ruchu Fashion Revolution, autorka raportu „Projektanci w dobie zrównoważonego rozwoju. Refleksje z showroomu mody polskiej”,współautorka książki „Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych”. Pasjonatka metody design thinking, promotorka nauki.

 • Tomek Rygalik

  Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki. Studiował architekturę na Politechnice Łódzkiej. Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego w Pratt Institute w Nowym Jorku. Po ukończeniu studiów w Royal College of Art w Londynie w 2005 roku został pracownikiem naukowym w zespole badawczo-rozwojowym przy RCA. W 2006 roku założył Studio Rygalik. Prowadzi pracownię projektowania i jest kierownikiem studiów magisterskich na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Współpracuje m.in. z Moroso, Noti, Comforty, Paged, Ghidini, Cappellini, Profim, Ideal Standard, Siemens, Heineken czy Ikea. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora kreatywnego czołowych polskich marek. Realizuje wiele projektów dla instytucji kultury, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza, Opery Narodowej, Muzeum POLIN, BOZAR, Zachęty, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowego, instytutów kultury polskiej. Był architektem polskiej prezydencji w Radzie UE. Wiele jego projektów stanowi część wystawy stałej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2015 roku założył markę TRE Product, a od 2016 roku współtworzy kreatywny kampus SOBOLE.

 • S

 • dr inż. arch. Rafał Szrajber

  Adiunkt na Wydziale Sztuk Projektowych w Instytucie Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Uniwersalnych oraz Pracownię Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych dla Gier.

  Architekt oraz badacz przestrzeni i światów wirtualnych. Twórca teorii wirtualnej rekonstrukcji dziedzictwa, równowagi informacyjnej w prezentacji dzieł sztuki i architektury w nowych mediach oraz teorii warstw nowoczesności. Autor opracowania i kategoryzacji struktury narracyjnej dla środowisk wirtualnych oraz szeregu rozwiązań dedykowanych przestrzeniom muzealnym. Pomysłodawca i dyrektor kreatywny projektu SteamRift – środowiska wirtualnego bazującego na dziedzictwie kulturowym Łodzi. Organizator ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych i pomysłodawca ścieżki artystycznej Game Graphics Concept. Aktualnie zajmuje się badaniami z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jako środowiska narracyjnego i interfejsu przestrzennego oraz projektowaniem uniwersalnym z uwzględnieniem dostępności i wykorzystaniem nowych mediów.

 • T

 • dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. uczelni

  Doktor habilitowany, profesor UŁ, kierownik Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania UŁ oraz pełnomocnik dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki nadzorujący naukę i projekty badawcze. W latach 2007–2018 pełnił funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, przez ostatnie trzy kadencje pełnił funkcje wiceprezesa i skarbnika zarządu. Pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ i GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2010–2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney. W latach 2004–2007 brał udział w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego jako Dyrektor Centrum Innowacji. W działalności międzynarodowej jest członkiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych zdobył w dziedzinie zarządzania m.in. za pracę „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie” opublikowaną w 2014 roku.

  W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad sto prac naukowych, w tym osiem książek (ostatnia to „Marketing nowych technologii i produktów B+R”, której współautorem jest William Bradley Zehner (USA), 2020) i jedenaście monografii wydanych samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym.

 • W

 • dr Anna Wrzesień

  Urodzona w 1980 roku w Łodzi. Absolwentka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Społecznego w Instytucie Wzornictwa na Wydziale Sztuk Projektowych w macierzystej uczelni.

  Projektantka komunikacji wizualnej, pedagog. Zaangażowana w design spekulatywny oraz badania empiryczne. Pracując ze studentami, uczy definiowania problemów, zadawania trafnych pytań i poszukiwania odpowiedzi, co nie zawsze jest możliwe, ale z pewnością najbardziej uczciwe w stosunku do analizowanej rzeczy.

  Autorka licznych prac badawczych, koordynatorka konkursów oraz innych działań na rzecz uczelni. Organizację ważnych przedsięwzięć w Akademii traktuje jako swego rodzaju misje oraz narzędzie popularyzacji odpowiedzialnego projektowania.

  Poza pracą naukową i pedagogiczną podejmuje działania projektowe zarówno w zakresie komunikacji wizualnej, projektowania produktu, jak i kreacji koncepcji i idei. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami. Swój zawód traktuje jako największą pasję życiową, a kontakt ze studentami jako ciągły pretekst do samodoskonalenia i aktualizacji wiedzy.