Poprzednie edycje

Ideą przewodnią wydarzenia odbywającego się w 2017 roku (jeszcze pod nazwą Eco Made Festival) była ODNAWIALNA PRZESTRZEŃ PROJEKTOWANIA. Hasło to stało się nośnikiem idei i odzwierciedleniem wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach: we wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. 

Trzon wydarzenia stanowiła konferencja naukowa pod tym samym tytułem, współorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechnikę Łódzką oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Udział w niej wzięli znakomici eksperci akademiccy reprezentujący dziedziny projektowe i artystyczne, a także teoretycy i praktycy projektowania.

Wydarzeniu Eco Made Festival towarzyszyły również warsztaty z zakresu upcyclingu adresowane do dzieci i dorosłych.

Zwieńczeniem wydarzenia była gala finałowa konkursu projektowego Eco Made Contest. Zadaniem jego uczestników było stworzenie realizacji powstałych w oparciu o filozofię upcyklingu, czyli przetwarzania wtórnego odpadów z zamiarem stworzenia produktów o wartości wyższej niż te pierwotnie przetwarzane. Decyzją jury laureatami zostali:

  • Wiktor Pernak, „MODO” (kategoria: Design)
  • Agnieszka Kalińska, „Doniczka z domowej makulatury” (kategoria: Art & Craft)
  • Tomasz Armada, „Najtańsza kolekcja ubiorów unikatowych” (kategoria: Fashion)

Więcej informacji o konkursie i towarzyszącej mu wystawie w katalogu konkursowym:

W roku 2018 wydarzenie Eco Make odbywało się pod hasłem CZŁOWIEK ODPOWIEDZIALNY. W odpowiedzi na narastającą sytuację kryzysu wynikającego z coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, konieczne stało się uświadomienie gronom związanym ze sztuką i projektowaniem, jak ważny jest aspekt ekologiczny w twórczości, biznesie i codziennym życiu. 

Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszył konkurs BLUE DROP skierowany do profesjonalnych projektantów, którego uczestnicy realizowali projekty wykonane z materiałów odpadowych pozyskanych z lokalnych przedsiębiorstw. Laureatem został  Mateusz Mioduszewski – autor pracy ASHKA. Więcej informacji o konkursie i towarzyszącej mu wystawie w katalogu konkursowym:

W ramach wydarzenia odbyły się także warsztaty z obszaru projektowania odpowiedzialnego i recyclingu.

Najważniejszą częścią wydarzenia była międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0”, która odbyła się w dniach 29-30 listopada 2018 roku w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jej uczestnikami byli wybitni eksperci, przedstawicie środowisk artystycznych, projektowych, biznesowych oraz osoby związane z działalnością społeczną – z Polski i zagranicy.

Podsumowaniem dwóch opisanych wyżej edycji konferencji naukowych wydarzenia EcoMake stała się monografia naukowa pt. „Odnawialna przestrzeń projektowania”, pod redakcją dr Anny Wrzesień.