Organizator wydarzenia Eco Make. Nowoczesna uczelnia artystyczna z wieloletnią tradycją. Powołana w 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, stanowi do dziś żywe dziedzictwo XX wiecznej awangardy – miejsce otwarte na eksperyment, zdolne do kształtowania nowych zjawisk. Dotyczy to wszelkich działań w obszarze sztuk pięknych i projektowych. Jednocześnie uczelnia dynamicznie odpowiada na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości, oferując całe spektrum kierunków kształcenia, w tym wyjątkowe w skali kraju programy z zakresu projektowania mody i biżuterii. W murach łódzkiej ASP kształci się blisko 1000 studentów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Partner wydarzenia Eco Make. Organizacja skupiająca wydziały prowadzące kierunek wzornictwa ośmiu publicznych uczelni artystycznych. Jej głównym celem jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką na drodze realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Zadaniem ACD jest także promocja polskich szkół projektowania, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Misją organizacji jest stanie się platformą łączącą potencjał naukowy i dydaktyczny, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych.

Publiczne uczelnie artystyczne skupione przy ACD:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
  • Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu