Milo nam poinformować, że kolejna edycja cyklicznego wydarzenia Eco Make, zorganizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, odbędzie się 30 listopada 2020 r. Tegoroczna edycja, z uwagi na sytuację epidemiczną, w całości zrealizowana będzie  online. Już dziś serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Program Eco Make 2020 nawiązuje do hasła przewodniego ,,Człowiek Przyszłości 2052”, które stawia szereg pytań dotyczących wizji jutra i naszego w nim udziału:

Jaki on będzie? Z jakich produktów i usług będzie korzystać? Jak odnajdzie  się  w  nowych  realiach  środowiskowych,  społecznych,  ekonomicznych i światopoglądowych? Czy ekologia będzie miała dla niego znaczenie? Jakie będzie wyznawać wartości?

Głównym punktem wydarzenia będzie konferencja naukowa pod tym samym tytułem, skierowana do interdyscyplinarnego środowiska akademickiego oraz praktyków i teoretyków projektowania. Jej celem jest zderzenie poglądów i badań naukowych z obszarów odpowiedzialnego dizajnu, biznesu i technologii, sozologii i ochrony środowiska.

W programie znalazły się również wystawy tematycznie nawiązujące do hasła przewodniego Eco Make 2020:  

  • „Future Man 2052” – wystawa przygotowana przez studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z okazji Brussels Design September
  • „Young Polish Designers: Studies in Reality” – wystawa prezentująca prace dwudziestu ośmiu świeżo upieczonych projektantów z ośmiu uznanych publicznych szkół artystycznych, przygotowana w ramach Dutch Design Week.
  • "Blue Drop Competition" - wystawa prezentująca prace uczestników tegorocznej edycji konkursu

Zaprezentujemy je, zapraszając Państwa do udziału w oprowadzaniu kuratorskim online.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie rozstrzygnięcie konkursu projektowego Blue Drop Competiton, którego laureat otrzyma nagrodę główną w wysokości 2000 euro.

Serdecznie zapraszamy!