Co uczelnie mają do powiedzenia w kwestii zrównoważonego rozwoju? Fragment wywiadu z dr Agatą Rudnicką, której posłuchamy już 30 listopada 2020 podczas konferencji "Człowiek Przyszłości 2052" odbywającej się w ramach Eco Make.

Cały wywiad wkrótce na Spotify.

 

Agata Rudnicka

Od trzynastu lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka FOB, członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (kwiecień 2018 – sierpień 2020). Certyfikowany menadżer projektów, tutor, mediator.

Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zrównoważone modele biznesowe, a także przedsiębiorczość społeczna. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i eksperckich. Uczestniczka staży naukowo-dydaktycznych. Członkini zespołów realizujących krajowe oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów, promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

Współinicjatorka pierwszego portalu o modzie odpowiedzialnej i zrównoważonej Altmoda.pl, działaczka ruchu Fashion Revolution, autorka raportu „Projektanci w dobie zrównoważonego rozwoju. Refleksje z showroomu mody polskiej”,współautorka książki „Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych”. Pasjonatka metody design thinking, promotorka nauki.