30 listopada 2018 r. odbyła się Gala Finałowa ECO MAKE. Uświetnił ją odczyt manifestu ekologicznego, w wykonaniu Kamila Maćkowiaka. Podczas uroczystości został ogłoszony wynik konkursu BLUE DROP. Jednogłośnie, zwycięzcą, a tym samym zdobywcą 30 000 zł, został Mateusz Mioduszewski, autor pracy ASHKA. Serdecznie gratulujemy!

 

***

Ashka to projekt z pogranicza materiałoznawstwa i wzornictwa. Problem w zagospodarowaniu odpadu, jakim jest popiół, stał się inspiracją stworzenia nowego materiału. Głównym celem projektu było najefektywniejsze wykorzystanie popiołów również z uwagi na potencjalną doniosłość ekologiczną oraz ekonomiczną tego odpadu. Autor przeprowadził wnikliwą analizę rynku energetyki zawodowej, która pokazała ogromną skalę problemu. Praca badawcza dotyczyła wielu prób obejmujących zmienne takie jak ilości procentowe odpadu wraz ze spoiwem w postaci różnego rodzaju glinek oraz zmiennych parametrów spiekania materiału. Liczne próby doprowadziły do stworzenia tworzywa zawierającego 70% odpadu. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej doprowadziła do zbadania fizycznych parametrów materiału. Pomysłodawca projektu pokazuje etapy dojścia do stworzenia ostatecznego tworzywa poprzez wyeksponowanie licznych prób materiałów różniących się względem siebie estetycznie oraz fizycznie. Powstałe tworzywo jest barwione oraz kształtowane naturalnie poprzez zróżnicowane połączenie glinek i popiołów. Docelowy materiał został wykorzystany w formie płytek lecz jego zastosowań może być o wiele więcej.